Stravenkový paušál v roce 2022

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: mfcr.cz, Vydáno dne: 20. 08. 2022

Od 20.8.2022 se zvýšil limit na poskytnutí stravenkového paušálu na 99,40 Kč.

Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce.

V roce 2022 se tak bude jednat o tyto částky:

období : 01.01.2022 - 19.08.2022 : 82,60 Kč (70 % z 118 Kč).
období : 20.08.2022 - xx.xx.2022 : 99,40 Kč (70 % z 142 Kč).

Za období roku 2021 se jednalo o částku 75,60 Kč.