Omyly a nejasnosti v přiznáních k DPFO za rok 2020

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: mfcr.cz, Vydáno dne: 25. 03. 2021

Finanční správa připravila souhrn omylů a nejasností, které se vyskytují u poplatníků podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020:

- přeplatky na dani se budou vracet až od 2.4.2021,
- poplatníci přihlášení od roku 2021 k paušální dani musí za rok 2020 podat přiznání,
- sankce v případě pozdně podaných přiznání se počítají od původních termínů,
- sleva na poplatníka se nekrátí,
- přiznání musí být podepsáno, žádost o vrácení přeplatku musí být také podepsána,
- plná moc daňovému poradci stačí odevzdat spolu s přiznáním,
- pozor na daňový režim covidových podpor.