Nemocenské pojištění 2019 - Redukční hranice

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: CSSZ, Vydáno dne: 07. 11. 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2019 takto:

a) první redukční hranice činí 1.090 Kč (1.000 Kč v roce 2018),
b) druhá redukční hranice činí 1.635 Kč (1.499 Kč v roce 2018),
c) třetí redukční hranice činí 3.270 Kč (2.998 Kč v roce 2018).

Sdělení vyšlo pod číslem 237/2018 Sbírky předpisů.