Nemocenské pojištění 2019 - rozhodná částka

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: Daně, Zdroj: CSSZ, Vydáno dne: 07. 11. 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo od 1. 1. 2019 zvýšení částky pro účast zaměstnanců...

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo od 1. 1. 2019 zvýšení částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3.000 Kč. Např. odměna z dohody o pracovní činnosti (sjednané jako zaměstnání malého rozsahu) nebude do částky 2.999 Kč podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Sdělení vyšlo pod číslem 236/2018 Sbírky předpisů.